Courez-vous un risque d'ostéoporose? Menu

Wat is
osteoporose?

Wat is osteoporose

Osteoporose, wat letterlijk betekent “poreus bot”, is een aandoening waarbij zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het bot afneemt, waardoor de botten brozer worden en gemakkelijker breken. Deze breuken komen meestal voor bij een klein trauma, zoals een val van niet hoger dan de eigen lengte, of zelfs spontaan.1,2 Ongeveer 1 op 3 vrouwen ouder dan 50 jaar breekt een bot als gevolg van osteoporose.3

Bot bestaat uit levend weefsel dat zich voortdurend vernieuwt. Tot de leeftijd van ongeveer 40 jaar is er een evenwicht tussen botaanmaak en botafbraak.1 Maar geleidelijk, met het ouder worden, wordt er meer bot afgebroken dan aangemaakt, en bij vrouwen versnelt dit proces vanaf de menopauze. In Europa lijden ongeveer 22 miljoen vrouwen aan osteoporose.3

Osteoporose is een “stille” ziekte die vaak symptoomloos verloopt tot een breuk optreedt.1

De meest voorkomende plaatsen voor breuken zijn de3:

  • Wervelkolom
  • Heup
  • Pols
Als osteoporose niet wordt behandeld, dan evolueert de ziekte pijnloos tot een bot breekt. De combinatie van behandeling en een gezonde levensstijl kunnen het evenwicht herstellen tussen de afbraak en vorming van bot. butterfly

Een vroegtijdige diagnose van osteoporose en initiatie van behandeling laat toe het botverlies te beperken en zo het risico op breuken optimaal te reduceren. Een breuk is pijnlijk en slopend en heeft een aanzienlijke invloed op de levenskwaliteit: chronische pijn, verlies van onafhankelijkheid, vermindering van de levenskwaliteit.7

Hoe osteoporose herkennen?

Er zijn verschillende factoren die kunnen duiden op de aanwezigheid van osteoporose. Het eerste teken dat erop kan wijzen dat u osteoporose hebt, is een lengteverlies van 3 cm of meer. Na de leeftijd van 50 jaar is het dus belangrijk dat u regelmatig uw lengte meet.4

Andere risicofactoren zijn onder meer: vroege menopauze (voor de leeftijd van 40 jaar), een gebroken heup bij één van de ouders, onvoldoende lichaamsbeweging, roken en overdreven alcoholverbruik.5,6

Loopt u een risico op osteoporose? Doe hier de test.

  1. www.iofbonehealth.org/osteoporosis laatst geraadpleegd op 20 september 2017
  2. Osteoporose Preventie, behandeling en farmaceutische zorg, N. Duquet, Farmaceutisch Tijdschrift voor België, juni 2014, APB
  3. Hernlund E. Arch Osteoporos. 2013;8:136
  4. GRIO. IdéesVraies/Fausses :L’ostéoporose post-ménopausique (Myths and Realities: Post-Menopausal Osteoporosis). 2011
  5. Rheumatology Institute, Cochin Hospital Group, L’Ostéoporoseen 100 questions, (Osteoporosis in 100 Questions), Editions GRIO, 2006
  6. HAS. Les médicaments de l’ostéoporose (Osteoporosis medications) - BUM sheet. July 2014.
  7. FRAX® Identifying people at high risk of fracture, International Osteoporosis Foundation, Dr. Eugene McCloskey, 2009

V.U. n.v. Arianelaan 5, 1200 Brussel - BL-NP-162-1016-038927(1) - Creatiedatum 11/10/2017

butterfly
ribbon